సుబ్రహ్మణ్యుడిని ఆరాధిస్తే మీ కష్టాలు కడదేరుతాయి.. ఎందుకంటేసుబ్రహ్మణ్యుని ఎందుకు ఆరాధించాలి? స్వామి పేర్ల అర్థాలేంటి? ఈ ధర్మ సందేహానికి ఆధ్యాత్మిక వేత్త బ్రహ్మశ్రీ చిలకమర్తి ప్రభాకర చక్రవర్తి శర్మ సమాధానం ఇచ్చారు.Source link

Leave a Comment