భగవద్గీత సూక్తులు: వైఫల్యాలు జ్ఞానానికి తలుపులు తెరుస్తాయి


Bhagavad Gita Quotes: భగవద్గీత సూక్తులను మన జీవితానికి అన్వయించుకుంటే ప్రశాంతంగా జీవించవచ్చని పెద్దలు చెబుతారు. భగవద్గీతలోని కొన్ని సూక్తులు ఇక్కడ చూడండి.Source link

Leave a Comment