దీపం వెలిగించేప్పుడు చేయి కాలితే అర్థం ఏంటి? పూజ చేస్తుంటే ఆవలింత వస్తే అరిష్టమా?-crying and burning of hand is auspicious or inauspicious while your in puja ,రాశి ఫలాలు న్యూస్


హిందూ మతంలో భగవంతుడిని భక్తితో పూజించే విధానం, పూజ కైంకర్యం చేసే విధానం ఉంది. సాధారణంగా అన్ని ఇళ్లలో ఇంటిలోని ఒక వ్యక్తి తెల్లవారుజామున నిద్రలేచి, స్నానం చేసి, దీపం వెలిగించి భక్తిశ్రద్ధలతో దేవుడికి పూజలు చేస్తారు. భక్తిశ్రద్ధలతో పూజలు చేస్తే భగవంతుడు మెచ్చుకుంటాడనే నమ్మకం ఉంది. వారి మీద దేవుడి దయ ఉంటుందని బలంగా నమ్ముతారు.Source link

Leave a Comment