తులా రాశిలోకి శుక్ర గ్రహ సంచారం.. 3 రాశుల వారికి ఆర్థిక ప్రయోజనం


సంపదకు కారకుడైన శుక్రుడు నవంబర్‌లో తన సొంత రాశి అయిన తులా రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు.శుక్ర సంచారం నవంబర్ 30 న మధ్యాహ్నం 12:05 జరుగుతుంది. శుక్రుడు తన దిగువ రాశి కన్యా రాశిని వదిలిపై రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. శుక్ర గ్రహసంచార ప్రభావం మొత్తం 12 రాశుల జాతకులపై కనిపిస్తోంది. శుక్రుడు తులా రాశిలోకి అడుగుపెడుతున్నప్పుడు కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం ప్రకాశించే అవకాశం ఉంది. జ్యోతిష్య శాస్త్ర గణాంకాల ప్రకారం శుక్ర గ్రహసంచార ప్రభావం వల్ల మేషరాశితో సహా పలు రాశుల వారికి ఆర్థిక లాభాలు, వృత్తిలో పురోభివృద్ధి, సంతోషకరమైన వార్తలు అందుతాయి. ఆయా రాశుల గురించి ఇక్కడ తెలుసుకోండి.Source link

Leave a Comment