గడువులోగా విద్యాదీవెన ఉమ్మడి ఖాతాలు తెరిచేనా? ఆందోళనలో విద్యార్థులు-jagananna vidyadeevena students have difficulties with joint accounts ,ఆంధ్ర ప్రదేశ్ న్యూస్


డిగ్రీ, పీజీ, ఇంజనీరింగ్, మెడికల్, ప్రొఫెషనల్ కోర్సులు చదివే విద్యార్ధులకు జగనన్న విద్యాదీవెన, జగనన్న వసతి దీవెన పథకాల్లో ఫీజుల్ని చెల్లిస్తోంది. విద్యార్ధుల తల్లి ఖాతాలకు ఇన్నాళ్లు ఫీజులు జమ చేస్తున్నారు. అయితే ఈ విధానంలో సాంకేతికంగా కొన్ని సమస్యలు ఎదరవుతున్నాయి.Source link

Leave a Comment