ఈ కలల గురించి ఎవరికీ చెప్పకండి.. చాలా సీక్రెట్‍గా ఉంచాలి-dont share these dreams with anyone according to swapna shastra ,లైఫ్‌స్టైల్ న్యూస్


కొన్నిసార్లు మనం ఇంట్లో మన ప్రియమైనవారి లేదా కుటుంబ సభ్యుల మరణం గురించి కలలు కంటాం. అలాంటి కలలంటే భయపడటం సహజం. వీటిని కొందరు అశుభమైనవిగా భావిస్తారు. కలల శాస్త్రం ప్రకారం, అలాంటి కలలకు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. స్వప్న శాస్త్రంలో ఇటువంటి కలలను శుభప్రదంగా పరిగణిస్తారు. మీరు కూడా అలాంటి కలలు ఉంటే, మీ కలలో చనిపోయిన వ్యక్తి చాలా రోజులు జీవిస్తారని అర్థం చేసుకోండి. ఇది సుదీర్ఘ జీవితాన్ని సూచిస్తుంది. కానీ అలాంటి కలలను పొరపాటుగా ఇతరులతో పంచుకోకూడదు. అది మీ ఆనందాన్ని పాడు చేస్తుంది.Source link

Leave a Comment